Skip Navigation Linksart-therapy-Ka-Sport

​​​Проект "Професионално ателие" 

Ka-sport-bebe-dete-bashtinstvo.jpgПроект "Професионално ателие" за обмяна на знания, опит и умения за подобряване на устойчивостта на организацията и партньорите“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009​ - 2014 г.; www.ngogrants.bg.

На 19 и 20.11.2014 г., с арт терапия, водена от Калин Петков от КА Спорт, започна проекта "Професионално ателие"Заедно с децата от СУПЦ “ Княз Борис I”​ и със бивши зависими младежи от Център за психологическо подпомагане и личностно развитие "Светове" се запознахме, чрез рисунки. рисувахме нашите безопасни места, обединихме ги по двойки и после нарисувахме нашето групово безопасно място.​​

Представяне на участниците:

Predstaviane-small.jpg

Безопасно място:

safe-place-small.jpg.jpg

Партньорско безопасно място и груповото ни безопасно място:

safety-place-all-small.jpg.jpg

На 21, 22 и 23 ноември проведохме терапевтична и включваща фотография с Калина Брейлсфорд от сдружение "Бебе и дете". Повече снимки и изложба, очаквайте скоро.

photovoice.jpg

На 3, 4 и 5-ти декември, 2014 г., Вероника де Буур, от сдружение "Бебе и дете", проведе обучение „Маркетинг и ПР на организацията”​ На 20, 21 и 22.12.2014г. Калин Петков от Ка Спорт, проведе обучение "Приложение на ескпресивна арт психология при работа с деца"

mandala-art-therapy.jpg.jpg

На 26, 27, 28.12.2014г. Калин Петков от Ка Спорт, проведе обучение ""Цикъл - създаване на мандала"

expressive-artherapy.jpg.jpg

И още:

seasons-art-therapy.jpg.jpg

На 29 .12 Борис Колев, от фондация "Бащинство", проведе "Практикум по импровизационен театър"

impro-theatre.jpg.jpg

​​

EEA_Grants_GIF_4363_1.gif


​Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ка Спорт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.​