Skip Navigation LinksResearch-bebe-dete-teen

​​​​​​​

Резултати Изследване

Изследването на нагласите и знанията за развитието, грижата, общуването и правата на детето по време на бременност, детска и юношеска възраст, беше проведено онлайн сред 910 респонденти: родители, специалисти и обучаващи се в сферата за работа с деца. Резултатите от изследването можете да изтеглите от тук: 

РеспондентиВъпроси/отговориБрой

Процент​

910910100%
1Вие сте:
Родител58964.73%
Специалист13815.16%
Обучаващ се18320.11%
2Здравословното и психическо състояние на жената 1 година преди да забременее определя:​
Възможността да забременее
71378.35%
Протичането на бременността64971.32%
Здравето на бебето67073.63%
Не е от значение252.75%
3Приемате ли твърдението, че бебето се ражда първо в думите на своите родители?​​
Да​​

74982.31%
Не
394.29%
Не знам12213.41%
4Чува ли бебето в утробата?
Да
88997.69%
Не20.22%
Не знам192.09%
5Усеща ли бебето в утробата?
Да

89097.80%
Не10.11%
Не знам192.09%
6От колко месеца е добре да се говори на бебето?​
От зачатието
71278.24%
След раждането404.40%
След 3 мес.10211.21%
След 5 мес.535.82%
Когато започне да говори?30.33%
8Какво са коликите?
Болки в корема

45650.11%
Газове

25027.47%
Нервност

677.36%
Зависят от емоционалното състояние на майката

323.52%
Необяснимо състояние

748.13%
Не знам313.41%
9Подкрепяте ли кърменето след 6 -месечна възраст?​
Не414.51%
Да, до първата година47251.87%
Да, до втората година
12013.19%
Да, стига да не пречи на взаимоотношенията ​м/у майката и бащата
313.41%
Да, докогато детето иска24627.03%
10Защо избухват децата?
Дясната и лявата половина на мозъка се борят за контрол23625.93%
Скучно им е18220.00%
Ядат твърде много шоколад, захар, кофеин26729.34%
Детето не може добре да се изразява (говори)62969.12%
Детето е по-бавно, по-слабо, по-ниско и др. от възрастните и това го фрустрира17719.45%
11Какво е емпатия?
Доверие и честност272.97%
Постигане на съгласие101.10%
Разбиране и усещане на другия81589.56%
Не знам586.37%
12Какво значи да възпитаваме?
Да изграждаме навици на ред и ритъм53859.12%
Да се самовъзпитаваме30032.97%
Да бъдем пример за подражание52557.69%
Да вкарваме детето в правия път738.02%
Да задаваме правила и насоки44649.01%
Да развиваме детето, следвайки неговия ритъм и особености80588.46%
13Какво е позитивното родителство?
Да оставяме децата да правят каквото искат232.53%
Да поставяме ясни граници и правила49854.73%
Родителство, което уважава правата на детето73780.99%
Да даваме подкрепа и свобода на детето74782.09%
Родителство, което уважава нуждите и на родителя37841.54%
Да даваме добър пример61067.03%
14В какво се изразява ролята на бащата за възпитанието на децата?
Да въведе правилата и семейните традиции48152.86%
Да обича децата и да ги разбира79787.58%
Да бъде приятел49854.73%
Да ги спасява от амбициите на майката9610.55%
Да ги учи как да се защитават от агресията32635.82%
15Трябва ли да бъдем приятели на тийнейджъра, за да се разбираме?
  Да78786.48%
  Не12313.52%
16В какви случаи подкрепяте физическото наказание при детето?
Когато прекали и няма друг начин да бъде спряно10611.65%
Когато и той удари, за да разбере какво причинява717.80%
Когато трябва да се защити от друг9310.22%
Никога63970.22%
17Според Вас, физическото наказание, е израз на:
Безпомощност80188.02%
 Умора33837.14%
Лични проблеми41745.82%
Конфликти между партньорите23625.93%
Неудовлетвореност от родителството27530.22%
Желание да проявиш родителска сила32936.15%
18Кога според Вас бебето/детето/юношата става личност?
След 6г.495.38%
След 18г.101.10%
Когато стане самостоятелно667.25%
С раждането53458.68%
Когато родителите започнат де гледат на него като на личност25127.58%
19Колко време на седмица прекарвате с детето си?
Достатъчно31234.29%
Искам да имам възможност за повече време20222.20%
Децата трябва да се научат да бъдат самостоятелни и да живеят, без твърде голямо родителско присъствие353.85%
Недостатъчно, твърде зает съм111.21%
Нямам дете35038.46%
20Имате ли достатъчно време за себе си и за своите интереси?
Да34137.47%
Не22124.29%
Да, но ми се иска да имам повече време29131.98%
Не, за мен родителството е по-важно от всичко576.26%Изследването е проведено с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Бебе и дете" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. www.ngogrants.bg; http://eeagrants.org