Skip Navigation LinksAbout-us

​​​​​​​​​​​​​​​​​Сдружение „Бебе и дете"         
 

Ние сме неправителствена организация в обществена полза, посветена на предотвратяването на насилието над бебета и деца, чрез информиране и обучение на широката българска общественост, на бременните, настоящите, бъдещи и приемни родители, медиците и професионалистите от сферата за раобта с деца и гражданите в неравностойно положение, от ромски произход и икономически маргинализирани общности, на най-съвременните, ефективни и практични методи и техники на съвременната педиатрия за отглеждане и възпитание на бебета и деца, подпомагащи превенцията на различните форми на насилие.      


Мисия:

Да помогнем на родителите да станат по-уверени, компетентни и по-свързани с техните бебета и деца, което директно ще подобри цялостното психическо здраве на семейството. Да подпомогнем за разрешаването на проблемите с отглеждането и възпитанието на децата и превенциятa на различните форми на насилие чрез предоставянето на практични и лесно приложими техники на съвременната педиатрия. 

„Основополагащия ни проект Най-щастливото дете в България" цели дълбоки социални промени при отглеждането, възпитанието и общуването с бебета и деца. Вярваме, че той ще отговори на нуждите на децата, като им даде глас както и на нуждите на родители и професионалисти от сферата за работа с деца и ще ги подкрепи в отговорната задача на грижите за най-малките. Утре, започва от днес!"

Венцислав Ненков, председател

Съорганизатори на проекта „Най-щастливото дете в България"​​:


Фондация „Същност”, www.essence-foundation.com, е една от първите и най-големи организации с богат опит в сферата на личностното развитие в България. Провеждаме семинари, срещи и събития, чрез които създаваме подкрепяща среда за израстване, себепознание и изява за хора от всички възрасти, етноси, религии и статус в обществото.


Насочени сме към практическо приложение на преживения и осъзнат опит и стимулираме отговорността на всеки човек към собствения му живот.

Вдъхновява ни положителната промяна в хората и резултатите, които те постигат.

​Една от основните концепции в нашата работа е парадигмата на системната фамилна психотерапия, поради което обръщаме значително внимание на биологичното семейство, отглеждането и израстването на децата, емоционалният климат и взаимоотношенията в семейната среда.

Това е и най-важната причина да подкрепяме проекта Най-щастливото дете в България", чрез който максимално много хора ще могат да се запознаят с чисто практически техники и методи, които значително да подобрят и улеснят взаимоотношенията на родителите с техните бебета и деца и да намалят агресивността и в двете страни.

  Милена Ненкова, директор

 

Сдружение „Свят без граници”, www.sviatbezgranici.org, e неправителствена организация насочена към подпомагането на личностното изграждане и развитие на ромите като свободни личности, обогатяване на знанията им в областта на обществените науки, икономиката, културата, образованието и изкуството. Ние реализираме практически програми и проекти за развитие на ромската общност и превръщането ѝ в заинтересована и активна страна, която знае пред какво я изправят гражданските ѝ права и отговорности.​

Подкрепяме проекта "Най-щастливото дете в България", защото вярваме, че той ще помогне на обществото като цяло. Отглеждането и възпитание на бебетата и децата е нелека задача и методите и техниките на др. Карп дават едно бързо и ефективно решение за справяне с предизвикателствата на родителството и предотвратяване на насилието в семейната среда. Като неразделна част от обществото в България, родителите от ромски произход имат нужда от достъп до информация за най-новите постижения на педиатрията.

дoц. Милена Илиева, член на Управителния Съвет

 

 „Фондация Бащинство", http://bashtinstvo.com, се стреми към повишаване на обществената осъзнатост за изключителната важност на силната емоционална връзка баща-дете за щастието на детето и изграждането му като пълноценна и хармонична личност. Със своите инициативи, фондацията подпомага процесите по формиране на такава връзка, нейното възстановяване, когато е нарушена, и преодоляването на последиците от нейната липса.

 

Подкрепяме проекта „Най-щастливото дете в България”, защото той осигурява на бащите в България необходимите ресурси, за да се превърнат в активни бащи, присъстващи както физически, така и емоционално в живота на своите деца и подкрепящи ги всеотдайно в развитието им. Вярваме, че една от дълбоките социални промени в България, за която проектът ще допринесе значително, е завръщането на бащата в семейството и неговото активно ангажиране при отглеждането и възпитанието на децата. Убедени сме, че тази промяна ще доведе до значително увеличаване на броя на децата, които ще се чувстват като „Най-щастливото дете в България”.

                                                                                                               Борис Колев, председател


Вероника де Буур, основен инициатор на идеята и проекта.

Вероника е маркетинг специалист и специалист по международни отношения с интереси в областта на историята, културологията, психологията, медиацията и дипломацията.​

„През 2010 г. се роди дъщеря ми и оттогава се промени и моят живот. Като майка на малко дете, която прекарва доста време сред деца и сред хората, които се грижат за тях, бях потресена от липсата на информираност на родителите и професионалистите от сферата за работа с деца и насилствените методи, които продължават да се използват масово от българите и които са много опасни за развититето на малкия човек. Начинът, по който сме възпитавани, се превръща в поредица от подсъзнателни модели, които съзнателно е нужно да адресираме и променим.​

Така се роди идеята да направя нещо, което да разстърси хората и да обърне вниманието на обществото върху този тъй сериозен проблем, но и да даде бързо приложимо решение. Поканих в България световноизвестния педиатър, д-р Харви Карп, чийто методи се доближават много до идеите на Маршал Розенберг, психологът-създател на метода на ненасилствената комуникация и общуване без агресия, носител на наградата за мир на Глобъл Вилидж Фаундейшънс Бридж за 2006 г."


Вероника де Буур, ръководител на проекта „Най-щастливото дете в България”

​ 


We-can-change-the-world.jpg